Algemene Voorwaarden

Wij specialiseren ons in de handel van medicinaal cannabis zaad.

Het invoeren, voorhanden hebben en leveren van hennepzaad is als gevolg van de Enkelvoudig V.N. Conventie betreffende verdovende middelen 1961 en geaffilieerde internationale verdragen vrijgesteld van regelgeving. In landen zoals Nederland is vrijheid van handelen met hennepzaad duidelijk in de nationale Opiumwetgeving opgenomen.

Waarschuwing!

Helaas verschilt de regelgeving en de uitvoering ten aanzien van hennepzaad vaak van land tot land. Om deze reden adviseren wij u dringend navraag te doen betreffende de voor u van toepassing zijnde regelgeving.

Soms kan vrijstelling worden verkregen voor industriële, medicinale en agrarische toepassingen van hennepzaad. In een aantal landen kan de handel in hennepzaad zonder vergunning plaatsvinden. Er wordt echter soms een vermelding verlangd in het geval dat voor genoemde doeleinden hennepzaad wordt geïmporteerd of geëxporteerd. Indien deze verplichte melding van toepassing is, stelt u dan ons en/of de autoriteiten ruimschoots van te voren op de hoogte.

Sommige landen verbieden het kweken van Cannabis voor industriële en medicinale toepassingen. Wij geloven principieel dat de verlichting van pijn en lijden door gebruik van medicinale marihuana is bewezen en belangrijker is dan enige onduidelijke locale wetgeving.

Wij worden gedwongen om binnen het conflict van wet en morele verplichting te werken. Wij willen door het verkopen van zaden de wet van geen enkel land schenden of overtreden. Wij zijn van mening dat wij verplicht zijn, volgens de universele wetten, om lijdende mensen te helpen.

Wij verkopen onze zaden met het voorbehoud, dat ze door derden niet in strijd met de toepasbare locale wet zullen worden toegepast. Wij wensen niemand aan te zetten tot handelen in strijd met de wet. Wij wijzen u er uitdrukkelijk op, dat een ieder die onze zaden koopt zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar (toekomstig) handelen. Wij aanvaarden in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid.

Wij aanvaarden geen product aansprakelijkheid.

Als klant dient u zich aan de volgende voorwaarden te houden:

Het is verboden om onze zaad te distribueren in en naar landen waar het bezit en/of het verhandelen van Cannabis zaad illegaal is, bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika, Australië, gedeelten van Azië, Luxemburg, Noorwegen en elk ander land waar het verkeer van Cannabis zaad als onwettig wordt beschouwd.

Wij hebben nooit toestemming gegeven aan derden om onze zaden te distribueren in of naar landen waar de handel in hennep/Cannabis zaad illegaal is. Er schijnen bedrijven te zijn die beweren onze zaden overal in de wereld te kunnen leveren. Wij verzoeken u geen van onze zaden van deze bedrijven te betrekken.

Let op: je moet tenminste 18 jaar oud zijn om op deze website te bestellen!

Prijswijzigingen voorbehouden.

WeedSeedShop B.V. Oudezijds Achterburgwal 141-A 1012DG Amsterdam NH Netherlands 020 217 0073

Scroll naar top